Prezračevana fasada

SKELETNA GRADNJA -  PREZRAČEVANA FASADA

Za leseno gradnjo je zelo pomembna ustrezna izbira toplotno izolacijskih materialov. Ti naj bodo naravni, mineralnega izvora, saj ti poleg odlične toplotne izolativnosti zagotavljajo tudi visoko paropropustnost, požarno varnost, zvočno izolativnost in s tem trajnost vseh gradbeno konstrukcijskih sklopov.

Prezračevana fasada

Izolacija skeletnih in masivnih lesenih objektov

Kamena volna KNAUF INSULATION za zunanje aplikacije (kontaktna fasada) in steklena volna KNAUF INSULATION ECOSE za notranje ter druge mehansko neobremenjene aplikacije sta izolacijska materiala, ki izpolnjujeta prav vse zgoraj navedene zahteve ter sta hkrati preprosta in prijetna za vgradnjo in preizkušena na trgu.

Kakovostno izolirane skeletne in masivne lesene hiše nudijo:

  • prijetno in zdravo bivalno okolje,
  • ekološko trajnostni način gradnje,
  • pogoje za realizacijo različnih arhitekturnih zamisli,
  • odlično toplotno izolacijo na osnovi naravnih surovin,
  • negorljivo izolacijo, kar jim daje visoko razred požarne varnosti in
  • potresno varnost.

prezracevalna1.png

Difuzijsko odprta stena COMFORT

Skeletna lesena gradnja (prezračevalna fasada)
Vrednost U = 0,118 W/m2 K
debelina stene = 32,0 cm

NAZIV MATERIALA d (cm) λ (W/mK) sd (m)
Mavčno-kartonske plošče 1,5 0,21 0,18
Steklena volna Knauf Insulation AKUSTIK BOARD 5 0,037 0,05
Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 0,02 0,19 5
Steklena volna Knauf Insulation UNIFIT 035 16 0,035 0,16
*Opcija: Izolacija za vpihovanje SUPAFIL TIMBER FRAME 16 0,034 0,16
Mavčno-vlaknena plošča Knauf Insulation vidiwal 1,5 0,29 0,27
Steklena volna Knauf Insulation MINERAL PLUS EXT 035 8 0,035 0,08
Sekundarna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 UV 0.02 0,19 0,04

Difuzijsko odprta stena COMFORT PLUS

Skeletna lesena gradnja (prezračevalna fasada)
Vrednost U = 0,098 W/m2 K
debelina stene = 38,0 cm

NAZIV MATERIALA d (cm) λ (W/mK) sd (m)
Mavčno-kartonske plošče 1,5 0,21 0,18
Steklena volna Knauf Insulation AKUSTIK BOARD 5 0,037 0,05
Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 0,02 0,19 5
Steklena volna Knauf Insulation UNIFIT 035 16 0,035 0,16
*Opcija: Izolacija za vpihovanje SUPAFIL TIMBER FRAME 16 0,034 0,16
Mavčno-vlaknena plošča Knauf Insulation vidiwal 1,5 0,29 0,27
Steklena volna Knauf Insulation MINERAL PLUS EXT 035 14 0,035 0,14
Sekundarna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 UV 0.02 0,19 0,04

Priporočamo uporabo naslednjih proizvodov