Pohodne površine

POHODNE POVRŠINE

Pohodne površine, ki so nebivalne, a občasno uporabne za različne namene, lahko izoliramo v okviru energetske prenove ali pa novogradnje. Izolacija pohodnih površin vključuje obvezno vgradnjo parne ovire ali zapore (odvisno od pohodnih plošč) in obvezno vgradnjo pohodnih zaščitnih plošč.

Pohodne površine

POHODNE.jpg

Priporočamo uporabo naslednjih proizvodov