Izolacija poševnih streh

Izolacija posevnih streh

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH

Danes smo priča klimatskim pojavom, ki kažejo očitne spremembe našega podnebja. Ker so emisije toplogrednih plinov eden od povzročiteljev teh sprememb, mora cilj družbe postati zmanjšanje emisij. Tu vidimo poslanstvo družbe Knauf Insulation, saj lahko z izolacijskimi rešitvami pomembno povečamo energetsko učinkovitost in posledično zmanjšamo rabo energije, potrebne za ogrevanje ali hlajenje objektov.