stroškovno učinkovita izolacija v industriji

Power-teK® - stroškovno učinkovita izolacija v industriji

Odlični izolacijski materiali iz mineralne volne za manjše toplotne izgube, stroške energije in emisije CO2 ter za preventivno požarno zaščito in zvočno izolacijo.

Posode in rezervoarji

Sistemi posod in rezervoarjev različnih velikosti se uporabljajo v številnih industrijskih procesih. Tehnično ustrezna izolacija je še posebej pomembna za zagotovitev konstantne temperature shranjenih materialov in za potrebno zaščito pred neposrednim kontaktom s posodami oziroma rezervoarji.

Cevovodi

Cevovodi omogočajo pretok energije in ostalih medijev med različnimi deli industrijskih obratov. Tehnično ustrezna izolacija zmanjšuje toplotne izgube, znižuje zvočno onesnaževanje okolice, ščiti pred korozijo, zagotavlja stalno temperaturo procesa, nudi potrebno zaščito pred neposrednim kontaktom ter protipožarno zaščito.

Dimniki in jaški

V številnih industrijskih obratih dimniki in jaški skrbijo za pravilno odvajanje dima in odpadnih plinov. Tehnično ustrezna izolacija zmanjšuje toplotne izgube, znižuje zvočne obremenitve, ščiti pred korozijo, podaljšuje življenjsko dobo dimnikov in jaškov ter zagotavlja ustrezno zaščito pred neposrednim kontaktom.

Kotli, peči in zalogovniki toplote

Industrijski kotli morajo prenesti posebno visoke temperature in tlake, tresljaje in velika nihanja temperature. Imajo tudi daleč največji vpliv na učinkovitost celotne elektrarne. Zato je vgradnja dvo- oziroma troslojne izolacije še posebej pomembna. Ta zmanjšuje toplotne izgube in s tem porabo energije v obratu, ustvarja manj odpadne toplote ter zagotavlja potrebno zaščito pred neposrednim kontaktom.

Zvočna izolacija

Posebej glasni zvoki oziroma hrup nastajajo pri delovanju industrijskih črpalk, strojev in inštalacij. Dobra zvočna izolacija zagotavlja ustrezen nivo absorpcije zvoka in s tem ščiti zdravje ljudi in zmanjšuje vplive na okolico.