FAQ

1. Kaj je mineralna volna?

2. Kaj je naravna mineralna volna proizvedena po postopku ECOSE Technology?   

3. Kakšna je razlika med kameno in stekleno volno?

4. Ali sta kamena in steklena volna naravna materiala?

5. Ali mineralna volna ustreza vsem veljavnim zahtevam trga?

6. V čem je pomen mineralne volne?

7. Kaj vse lahko izoliramo z mineralno volno?

8. Ali je mehka mineralna volna boljši toplotni izolator kot trda?

9. Kakšna je razlika med mehkimi in trdimi materiali iz mineralne volne?

10. Ali za zvočno in požarno izolacijo obstajajo posebni tipi mineralne volne?

11. Ali je mineralna volna trajen material?

12. Kaj pa živali in izolacija iz mineralne volne?

 

1. Kaj je mineralna volna?

Mineralna volna je material, ki hkrati predstavlja tako toplotno kot tudi zvočno in požarno izolacijo. Zaradi svoje vlaknaste strukture je izredno paropropusten in kot tak v gradbeništvu zelo zaželen material za sestavo t.i. difuzijsko odprtih konstrukcij. Z mineralno volno lahko izoliramo skoraj vse konstrukcijske sklope v gradbeništvu in tehniki. Mineralno volno delimo na kameno volno Tervol in stekleno volno Knauf Insulation.

Na vrh

2. Kaj je naravna mineralna volna proizvedena po postopku ECOSE Technology? 

Naravna mineralna volna Knauf Insulation je izdelana iz surovin, ki se nahajajo v naravi oziroma iz ponovno predelanih surovin. Za utrjevanje se uporabljajo veziva na bio osnovi brez formaldehida, fenolov in akrilov in brez dodanih umetnih barv, belil ali barvil.

Na vrh

3. Kakšna je razlika med kameno in stekleno volno?

Kamena volna je sestavljena iz kamnin vulkanskega izvora, steklena pa iz kremenčevega peska. Enostavno povedano: kamena volna je iz kamna, steklena pa iz stekla. Kemična sestava, ki je posledica različne baze osnovnih surovin, pa prinese določene razlike v njunih tehničnih karakteristikah. Kamena volna ima tako lahko precej boljše lastnosti mehanske trdnosti in požarne odpornosti, ostale lastnosti pa so tako pri kameni kot pri stekleni volni podobne.

Na vrh

4. Ali sta kamena in steklena volna naravna materiala?

Osnovne surovine kamene in steklene volne so popolnoma naravni materiali - kamen in steklo. Kamnine se v proizvodnem procesu stalijo, nastala talina se nato formira v material vlaknaste strukture, torej kameno ali stekleno volno. Protiprašno in vodoodbojno sredstvo ter vezivo so le dodatki v procesu, ki konkretnim izdelkom zagotovijo njihovo uporabnost.

Na vrh

5. Ali mineralna volna ustreza vsem veljavnim zahtevam trga?

Vsekakor imamo tako za kameno volno kot za stekleno volno Knauf Insulation vse potrebne certifikate, ki jih zahtevata veljavna zakonodaja ter trg oz. kupci. Testi in preizkusi tehničnih karakteristik so opravljeni tako na domačih kot na tujih inštitutih (ZAG Ljubljana, FIW Munchen, LNE Paris, MPA Stutgart ...), poleg tega pa namenjamo veliko pozornosti tudi okoljski in ekološki problematiki, kar dokazujemo s pridobljenima certifikatoma ISO14001 in OHSAS 18001 za proizvodni proces. Vsi naši izdelki so skladni z evropskimi smernicami 97/69/EG. Pridobljena imamo tudi certifikata RAL in EUCEB, ki zagotavljata zdravstveno neoporečnost izdelkov iz mineralne volne.

Na vrh

6. V čem je pomen mineralne volne?

Največkrat je osnovni pomen še vedno dobra toplotna izolacija, ki jo z uporabo mineralne volne dosežemo. Toplotna prevodnost mineralne volne se giblje od 0,032 W/mK do 0,040 W/mK, s čimer se mineralna volna uvršča v sam vrh toplotno-izolacijskih materialov. Poleg tega je mineralna volna istočasno odličen zvočni in požarni izolator. Koeficienti absorpcije zvoka so ovrednoteni z 1.00, razred požarne odpornosti pa z A1. To pomeni, da z mineralno volno lahko izoliramo najbolj zahtevne akustične in požarne konstrukcije.

Na vrh

7. Kaj vse lahko izoliramo z mineralno volno?

Izdelke iz mineralne volne lahko uporabljamo v treh segmentih: gradbeništvu, tehniki in industriji. Izoliramo lahko strehe, tlake, fasade, predelne stene, kotle, hranilnike, cevi, prezračevalne kanale, dimniške tuljave, protipožarna vrata, protihrupne ograje.... Torej vse, kjer je zahtevana ali vsaj zaželena celovita zaščita in kvaliteta vgrajenih materialov.

Na vrh

8. Ali je mehka mineralna volna boljši toplotni izolator kot trda?

Ne. Razlike v toplotni izolativnosti med lahkimi (mehkimi) in težkimi (trdimi) izdelki so majhne ali jih sploh ni. Pravzaprav so teoretično najboljši izdelki srednje teže oz. gostote. Pri kameni volni toplotna prevodnost z naraščanjem gostote od začetnih 30 kg/m3 počasi pada od vrednosti 0,040 W/mK do 0,034 W/mK pri 70 kg/m3, sledi naraščanje do vrednosti 0,040 W/mK pri 160 kg/m3. Pri stekleni volni je podobno, le da je nivo volumskih tež precej nižji. Izdelke in njihovo možno uporabo z najboljšo toplotno izolativnostjo najdete v katalogih o izdelkih DP-5, DP-8, FPL-035, FP, Unifit 035, Unifit 032, Smartwall NC 1, FKD-S Thermal, TP 435 B.

Na vrh

9. Kakšna je razlika med mehkimi in trdimi materiali iz mineralne volne?

Kot že povedano, se za malenkost razlikujejo toplotne prevodnosti pri različnih gostotah materialov. Največja razlika med mehkimi in trdimi materiali pa je, kot pove že ime, v mehanskih lastnostih. Mehek material je tudi lažji, trši material pa težji. Trdoto izdelkom torej spreminjamo z volumsko težo materiala. Namen je seveda razumljiv. Jasno je, da lahkega in posledično mehkega izolacijskega materiala ne moremo vgrajevati pod cementne estrihe in jasno je, da ni ekonomično in ne smiselno v streho med špirovce vgrajevati težkega oz. trdega izolacijskega materiala. Različni tipi izdelkov so torej uporabni za točno določen namen / način uporabe.

Na vrh

10. Ali za zvočno in požarno izolacijo obstajajo posebni tipi mineralne volne?

Da. Sicer so vsi izdelki Knauf Insulation istočasno tudi zvočni in požarni izolatorji, vendar pa so med obema tipoma izolacij tukaj večje razlike. Ko govorimo o specialnih materialih za zvočno ali protipožarno zaščito, vedno govorimo o kameni volni. Za preprečitev prenosa zvoka je pomembna ustrezna vlaknasta struktura in upor zračnemu toku, kar najbolje dosegamo s KDL 035, DP-5 ali DP-8 ploščami iz kamene volne. Za zaščito proti požaru pa je pomembno visoko tališče in ustrezna gostota materiala, za kar so najboljši izdelki tehničnih izolacij npr. HTB. Za vse omenjene materiale seveda obstajajo tudi ustrezni približki oz. kompromisi, zato se lahko v gradbeništvu za zvok ali požar uporabijo tudi drugi produkti. Vsekakor pa morajo biti iz kamene volne.

Na vrh

11. Ali je mineralna volna trajen material?

Naravna kemična sestava mineralne volne zagotavlja teoretično neskončen rok trajanja materiala. Ob pravilni vgradnji in uporabi je mineralna volna material, ki bo preživel večino ostalih konstrukcijskih materialov. Zato vam enkrat kvalitetno vgrajenih ustreznih izdelkov iz mineralne volne v življenjski dobi objekta ne bo več treba menjati. V tehniki je namreč trajnost odvisna predvsem od obremenitev z visokimi temperaturami in od mehanskih obremenitev. Mineralna volna je tudi dimenzijsko popolnoma stabilen material, nima nobenih t.i. notranjih napetosti in je odporen material na razvoj mikroorganizmov (plesni). Mineralna volna torej ob pravilni uporabi ustreznega izdelka v pravilno sestavljeni konstrukciji ne more razpasti ali se posesti.

Na vrh

12. Kaj pa živali in izolacija iz mineralne volne?

Najbolj pomembno je, da so izolacijski sklopi izvedeni tako, da v njih ni mogoče gnezdenje različnih živalskih vrst. V določenih primerih, predvsem v starejših objektih je to včasih težko, zato se lahko zgodi, da npr. na podstrešje zaide kakšna družina polhov. Vsako živo bitje si namreč išče prijetno in toplo zavetje. Vendar to ni problem izolacije, niti ne predstavlja problema za izolacijo. Izolacija iz mineralne volne sama po sebi namreč živali ne privablja,  poleg tega pa živali mineralne volne ne morejo uporabljati za hrano.

Na vrh