LASTNOSTI KAMENE VOLNE

 

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

Značilna za izdelke iz kamene volne KNAUF INSULATION je nizka toplotna prevodnost, zato kakovostna vgradnja izolacije zmanjšuje toplotne izgube ter s tem pomembno prispeva k prihrankom energije. Na ta način izboljšujemo mikroklimo v prostoru tako pozimi, ko ščiti zgradbo pred mrazom, kot tudi poleti, ko jo ščiti pred vročino.

 

NEGORLJIVOST

Kamena volna KNAUF INSULATION je negorljiva. Izdelana je iz kamenin vulkanskega izvora, ki ji zagotavljajo tališče pri temperaturi nad 1000oC. Vsi izdelki iz kamene volne KNAUF INSULATION dosegajo najvišji možni razred negorljivosti - A1.

 

ZVOČNA IZOLATIVNOST

Kamena volna je zaradi svoje vlaknaste strukture tudi izjemno dober zvočni izolator, zato funkcionira kot dušilec zvoka med prostori, hkrati pa preprečuje prenos udarnega zvoka med etažami. Z uporabo kamene volne učinkovito zmanjšamo tudi industrijski in prometni hrup.

 

PAROPREPUSTNOST

Z uporabo toplotno izolacijskega materiala iz kamene volne KNAUF INSULATION v konstrukcijskih elementih stavbe se lahko že v prvi fazi gradnje izognemo nastanku kondenzacijske vlage. Kamena volna je namreč paroprepusten material, ki »diha«. To omogoča neoviran prehod vodne pare, zato ni pogojev za nastanek plesni in propadanje konstrukcije.

 

PRIHRANEK ENERGIJE

Toplotna izolacija objekta s kameno volno nam bo poleg prijetnejših bivalnih pogojev prinesla tudi velike prihranke energije, saj je potrebno za ogrevanje ali hlajenje dovajati manj energije. Poleg prihrankov energije in s tem finančnih sredstev bomo na ta način pokazali tudi skrb za okolje, saj bo emisija škodljivih snovi, ki nastajajo pri izgorevanju energentov, bistveno manjša.

 

ZDRAVSTVENA IN EKOLOŠKA NEOPOREČNOST

Vgradnja izolacijskega materiala KNAUF INSULATION iz kamene volne omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj njegove lastnosti izboljšujejo mikroklimo v prostoru ter hkrati zagotavljajo odlično toplotno, zvočno in protipožarno zaščito.

 

CE znak

CE znak na proizvodu pomeni, da proizvajalec tega proizvoda s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek v vseh pogledih ustreza deklariranim minimalnim lastnostim. Način preverjanja in podajanja lastnosti je opredeljen v ustreznih standardih, ki so zakonsko predpisani.

RAL

kamena volna KNAUF INSULATION je zdravstveno-higiensko preizkušena po evropskih Smernicah 97/69/EG, za kar ji je bil dodeljen »Certifikat o biotopnosti«, ki izkazuje njeno zdravstveno neoporečnost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot biorazgradljivi in zato zdravju neškodljivi, hkrati pa okolju prijazni.

EUCEB

EUCEB predstavlja Evropski odbor za certificiranje produktov iz mineralne volne, neprofitno združenje, čigar glavni namen je prostovoljno potrjevanje ustreznosti vlaken iz mineralne volne s členom Q smernice 97/69/EC. Tudi mineralna volna KNAUF INSULATION je pridobila pravico do uporabo znaka EUCEB.