LASTNOSTI STEKLENE VOLNE

ECOSE - Toplotna izolativnost

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

Koeficient toplotne prevodnosti je od 0,035 W / mK dalje. 

ECOSE - Primernost za rokovanje

PRIMERNOST ZA ROKOVANJE

Material je mehak, prijeten na otip, ne draži kože in se ne praši.

ECOSE - Zvočna izolativnost

ZVOČNA IZOLATIVNOST

Material ima visok koeficient absorpcije zvoka.

ECOSE - Negorljivost

ODZIV NA OGENJ

Izolacija Knauf Insulation je negorljiva (razred A1).

ECOSE - Okolje

SPREJEMLJIVOST ZA OKOLJE

Zaradi inovativne tehnologije naravnih pristopov je material bolj okoljsko sprejemljiv.

ECOSE - Prihranek

STROŠKOVNI VIDIK

Zaradi vgradnje izolacije v objekte boste občutno znižali stroške ogrevanja in klimatizacije.

ECOSE  -Vpliv na zdravje

VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI 

Material je človeku prijazen, ne vsebuje umetnih veziv in je odporen na mikroorganizme in staranje.

ECOSE - Recikliranje

RECIKLIRANJE

Osnovna surovina za stekleno volno dosega do 60% recikliranih materialov. Tudi odpadne izdelke in embalažo je možno reciklirati.

CE znak

CE znak na proizvodu pomeni, da proizvajalec tega proizvoda s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek v vseh pogledih ustreza deklariranim minimalnim lastnostim. Način preverjanja in podajanja lastnosti je opredeljen v ustreznih standardih, ki so zakonsko predpisani. Kupec je s tem bolj zaščiten, proizvajalec pa bolj izpostavljen.

RAL

Knauf Insulation je zdravstveno-higiensko preizkušen po evropskih Smernicah 97/69/EG, za kar mu je bil dodeljen »Certifikat o biotopnosti«, ki izkazuje njegovo zdravstveno neoporečnost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot biorazgradljivi in zato zdravju neškodljivi, hkrati pa okolju prijazni.
Zagotovljena je tudi stalna kontrola kvalitete, kar je za uporabnike še posebno pomembno.

EUCEB

EUCEB predstavlja Evropski odbor za certificiranje produktov iz mineralne volne, neprofitno združenje, čigar glavni namen je prostovoljno potrjevanje ustreznosti vlaken iz mineralne volne s členom Q smernice 97/69/EC. Tudi mineralna volna Knauf Insulation je pridobila pravico do uporabo znaka EUCEB.