ZAKONODAJNI VIDIKI energetske učinkovitosti, požarne varnosti in akustike s poudarkom na javnih stavbah

Program

12.00 - 12.30     Specifike javnih stavb v smislu energetske, požarne in akustične regulative
(P. Bernard, KI)
12.30 - 12.45 Požarna varnost v luči nove tehnične smernice TSG-1-001
(P. Bernard, KI)
12.45 - 13.15 Nove zahteve učinkovite rabe energije - sNES (E. Potočar, MI)
13.15 - 13.45 Izhodišča za prenovo PURES-a (J. Kaplar, MOP)
13.45 - 14.00 Vprašanja, diskusija
14.00 - 14.15 Zahteve prostorske akustike
(K. Kosec, Knauf AMF)
14.15 - 14.45 Akustične rešitve Knauf AMF (K.Kosec, Knauf AMF)
14.45 - 15.15 Energetsko učinkovite, protipožarne in akustične rešitve Knauf Insulation (D. Ivanšek, KI)
15.15 - 15.30 Vprašanja, diskusija

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE NI VEČ MOŽNA!